Dinge wat kom

Merk op jou kalender sodat jy nie uitmis nie

 

 

 

Sondag Eredienste

Ons kom elke Sondag oggend om 09H00 bymekaar om as gelowiges saam die Here te dank, Hom te prys en lekker saam te kuier. Indien dit ook jou behoefte is en jy nie 'n plek het waar jy aanbid nie, is jy baie welkom! Ook as jy die Here soek in jou lewe, kom maak 'n draai. Die boodskappe word ook elke Sondag op Facebook uitgesaai.

Facebook Blad

 

 

 

Paasfees

Ons Here Jesus het jou so baie lief gehad dat Hy Sy lewe vir jou kom gee het. Laat ons elkeen weer opnuut God prys en dank vir Sy groot genade oor ons lewens.

 

 

 

Hemelvaart

Handelinge 1: 11
Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

 

Die visie van ons gemeente.

Droom

Mattheus 28:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Om ware dissipels van Jesus te wees. Dat elke lidmaat in ‘n lewende verhouding met Jesus sal wees en daardeur ander help om ook Jesus te ontmoet.

Missie

Om soos Jesus te wees.

Waardes

Johannes 3:16 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Liefde wat prakties uitgeleef word.

Model

Handelinge 2:46 “En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,” Sorg vind plaas deur betrokke te raak by ‘n Selbyeenkoms en dan word daar as geheel fees gevier in die eredienste.

PE Noord VEK

Ons Eredienste

Kom geniet saam met ons die teenwoordigheid van die Here en die getuienis van God se liefde, genade en wonders in Sy kinders se lewens.

Sondagoggend: 09h00

Finansiële bydraes kan gemaak word deur middel van 'n EFT.

Bankbesonderhede: 
Rekening naam: VEK PE Noord Kerkraad
Takkode: 632005
Tjekrekening: 1400940815
Bank: ABSA
Kempston Weg tak

 

Raak Betrokke

Dien die Here met jou gawes en talente

Selbediening

Ons het 'n wonderlike selbediening. 'n Groot hoeveelheid lidmate kom in die week by huise bymekaar om saam die Woord te oordink, die Here te aanbid en mekaar te ondersteun. Dit is ook die geleentheid vir nuwe lidmate en bekeerlinge om die gemeentelede te leer ken en in die kleiner groepe saam te aanbid. Kom besoek ons gerus en word deel van hierdie gemeenskap van die gelowiges. Daar word byeenkomste reg oor die stad gehou. Kyk gerus waar die naaste een aan jou huis is en kontak die betrokke selleier. Ons sien uit om jou daar te sien.

Kinderbediening

Dit is vir ons belangrik dat ons kinders die Here sal dien. Ons kinderbediening is tydens ons oggend eredienste, uitgesluit die skool vakansies. Ons sien uit daarna om jou kind te ontmoet.

Jeugbediening

Wat doen jy op 'n Vrydagaand? Die beste plek om te wees is by ons jeug byeenkoms. Ons leer van die Here, loof Hom uitbundig en speel ons moeg. Sien jou daar, 19h00.

Alfa en Omega Koordansgroep

Ek wil dans voor die HERE, ek wil huppel as ek loop, my voete tik die ritme en my hart is vol hoop, my hande klap saam en ek sing God se Woord...

As u ritme het, n stippel in jou huppel of n huppel in jou stippel het, kan u enige tyd inloer en kyk of hierdie dansding vir jou is. Jy hoef nie 'n professioneel te wees nie, jy moet net lus wees om vir die HERE te dans, soos koning Dawid.

Leer en Groei

Kursusse en geestelike materiaal

Wat is nuus

Bly op hoogte van dinge wat kom en getuienisse van God se almag

Word deel van die PE Noord VEK familie Ons hoor graag van jou

Kom besoek ons by Suttonweg 25, Sidwell. Word deel van 'n wonderlike familie in Christus. Vir meer inligting, kontak gerus Pastoor Dion of ons Kerkkantoor.

Pastoor: Dion van der Merwe

Kontak: Tel. 041 3794014 (h)

Desember skoolvakansie geen aanddienste.

Kerkadres:

25 Suttonweg                    
Sidwell     
Port Elizabeth, 6061

Tel: (Kerkkantoor) 0414531901/02

Faks: 041 4530453

info@penoordvek.co.za

 

 

Smiling Two Girls