Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
Historiese oorsig oor PE Noord VEK

Die ontstaan van die gemeente dateer terug tot 1934 toe 'n nederige begin gemaak is met die hou van dienste in 'n ousaal op die hoek van Patience- en O'Brienstrate deur gemeentelede.

In 1937 begin Pastoor B P Viljoen van Sentraal gemeente met takdienste te Kebblestraat 11, bygestaan deur studentepastore Derick Grobler en Peetie Steyn.

In 1941 stig die gemeente af van Sentraal en is tot 1944 deur Pastoor B P Viljoen bedien.

Pastoor Sampie Strydom bedien die gemeente in 1945.

In 1946 is 'n ou garage in Raymondstraat tot 'n saal met 250 sitplekke omskep. Die gemeente is na die inwyding van die saal in 1947 tot 1952 deur Pastoor (Suster) A M Fourie bedien.

Van 1952 tot April 1955 bedien Pastoor William O'Kelly die gemeente en stig die Engelse gemeente City Temple af. 'n Pastorie is te Inglesstraat 11, Sydenham aangekoop. Onder die bekwame leiding van Pastoor O C Vermeulen vanaf 1955 tot 1962 het die gemeente pragtig gegroei wat betref ledetal en finansies. 'n Pastorie is op die hoek van Warickstraat en Vierdelaan Newtonpark aangekoop.

Van 1963 tot 1964 bedien Pastoor S M Hudson die gemeente.
Tussen 1965 en 1972 bedien Dr B H Prinsloo die gemeente en mooi vooruitgang word beleef wat gemeentetal betref. 'n Nuwe kerkgebou word in Barrystraat, Sidwell opgerig.

In April 1972 word Pastoor T Rabe verwelkom. Hy bedien die gemeente tot Desember 1984. Fenomenale groei word ondervind en weereens moes die gemeente groter akkommodasie kry. Die eerste fase van die huidige kerkkompleks is in 1977 betrek. Die tweede fase is voltooi in 1982.  Gedurende die tyd is 'n pastorie in Papenkuilsstraat, Linton Grange aangekoop. Pastoor D Bower het vir 'n tyd as Hulpprediker opgetree.

Op 1 Mei 1981 tree Pastoor R J W du Plooy voltyds tot die bediening toe as Hulpprediker.

Vanaf Februarie 1985 tot Maart 1988 bedien Pastoor M L Badenhorst die gemeente. Na 'n aanvanklike tydperk van konsolidasie ondervind die gemeente gesonde groei op beide geestelike vlak en in getalle in al die verskillende departemente.  Gedurende April 1987 is Pastoor R J W du Plooy as voltydse Pastoor verorden. Sy insette by persoonlike werk en hospitaalbediening was veral van groot seën en waarde.
Van April 1988 tot Augustus 1990 bedien Pastoor Raymond Fouche die gemeente.

Op 14 November 1990 word Pastoor Roelf du Plooy as Hoofpastoor aangestel. In Junie 1992 word Pastoor Thys du Preez as Jeugpastoor aangestel.Pastoor du Plooy en die Kerkraad se brandende begeerte en verlange was om die kerkverband af te betaal. Hierdie ideaal is in Mei 1997 verwesenlik. Al die dank, eer en lof kom die Here toe asook almal wat gegee en saamgewerk het. In Maart 1999 stig die Oeslande gemeente af wat deur Pastoor Thys du Preez bedien word.

Vanaf Maart 2000 bedien Pastoor G J van der Merwe die gemeente. In Augustus 2001 word die selkonsep onder leiding van Pastoor van der Merwe met welslae ingestel.

BR. FRED BAKER